"آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پویش "زندگیتان در زیر نگاه ما ایمن است
کرج، طالقانی جنوبی
نبش کوچه عین الهی ساختمان سبز طبقه اول
تماس
026-35778
شنبه -پنج شنبه: 6.00 - 21.00

بیمه های تکمیلی

بیمه های تحت قرارداد در آزمایشگاه بالینی به عنوان یک ابزار مهم و مؤثر، نقش بسزایی در توسعه و بهبود کیفیت خدمات پزشکی دارند. این بیمه‌ها نه تنها به بیماران امکان دسترسی به خدمات پزشکی بهتر را می‌دهند، بلکه به آزمایشگاه ها نیز کمک می‌کنند تا با اطلاعات دقیقتر و به‌روزتر به تشخیص بیماری‌ها بپردازند.

آزمایشگاه پویش

آزمایشگاه بالینی به عنوان مرکزی برای تشخیص و پیگیری بیماری‌ها در سیستم بهداشتی ایفای نقش می‌کند. اهمیت دقت و تجزیه و تحلیل دقیق نمونه‌ها در آزمایشگاه، موجب اطلاعات موثق و صحیح در تشخیص بیماری‌ها می‌شود.