"آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پویش "زندگیتان در زیر نگاه ما ایمن است
کرج، طالقانی جنوبی
نبش کوچه عین الهی ساختمان سبز طبقه اول
تماس
026-35778
شنبه -پنج شنبه: 6.00 - 21.00
22 مرداد 1402
نمونه گیری

Sampling

نمونه گیری

انواع نمونه‌گیری در آزمایشگاه بالینی:

نمونه‌گیری در آزمایشگاه بالینی عبارت است از جمع‌آوری نمونه‌های از بدن افراد به‌منظور تحلیل و آزمایش. انتخاب نوع نمونه‌گیری مناسب در آزمایشگاه بالینی اهمیت بالایی دارد تا نتایج دقیق و قابل اعتمادی حاصل شود. در زیر به برخی از انواع نمونه‌گیری در آزمایشگاه بالینی اشاره می‌شود:

  1. نمونه‌گیری خون: شامل جمع‌آوری نمونه‌های خون از وریدهای دست یا بازو با استفاده از سوزن و لوله‌های خاص. این نمونه‌ها برای آزمایش‌های بیوشیمی، هماتولوژی، ژنتیک و… استفاده می‌شوند.
  2. نمونه‌گیری ادرار: در این نوع نمونه‌گیری، ادرار بیمار جمع‌آوری می‌شود تا بررسی‌های شیمیایی و فیزیولوژیکی انجام شود.
  3. نمونه‌گیری مدفوع: برای تشخیص اختلالات گوارشی و تحلیل‌های مرتبط با آن انجام می‌شود.
  4. نمونه‌گیری ترشحات بدنی: شامل نمونه‌گیری از ترشحات مثل خروجی‌های رحمی، ادرار دستگاه تناسلی و غیره برای تشخیص بیماری‌ها و عوارض مرتبط با آنها.
  5. نمونه‌گیری بافتی: این نوع نمونه‌گیری برای تشخیص بیماری‌های مرتبط با بافت‌ها و انجام بیوپسی‌ها به‌کار می‌رود.
  6. نمونه‌گیری از مایعات مختلف: مانند مایع نخاعی، مایع مغزی، مایع معده و…

نوع مناسب نمونه‌گیری به ویژگی‌های بیماری، نوع آزمایش مورد نظر و شرایط فردی بیمار وابسته است. در آزمایشگاه بالینی، تجهیزات و تکنیک‌های مختلفی برای نمونه‌گیری به‌کار می‌روند تا نتایج دقیق و کارآمدی به‌دست آید.