"آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پویش "زندگیتان در زیر نگاه ما ایمن است
کرج، طالقانی جنوبی
نبش کوچه عین الهی ساختمان سبز طبقه اول
تماس
026-35778
شنبه -پنج شنبه: 6.00 - 21.00

دستورالعمل آماده سازی بیمار برای آزمایش در آزمایشگاه پویش

غربالگری جنین :

  • غربالگری مرحله اول (سه ماهه اول)
  • زمان انجام غربالگری سه ماهه اول از 11 هفته تا 13 هفته و 6 روز می باشد و غربالگری آزمایش چهارگانه بین 15 تا 22 هفته و 6 روز می باشد.
  •  تریزومی 21 و تریزومی 13 وتریزومی 18 را مشخص  می کند شامل یک آزمایش خون به علاوه یک سونوگرافی برای بررسی ضخامت پشت گردن و وجود استخوان بینی می باشد.

 

تماس با ما