دکتر منیره عجمی

دکتر منیره عجمی

تخصص:دکترای هماتولوژی پزشکی و بانک خون
هماتولوژی
شماره تماس:
026-35778

بیوگرافی

دکتر منیره عجمی، دکترای هماتولوژی پزشکی و بانک خون از  دانشگاه تربیت مدرس و استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران. از افتخارات آموزشی وی کسب رتبه اول آموزشی در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه تربیت مدرس و دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس در مقطع دکتری(ph.D)  بوده است. ایشان دارای فعالیت های اجرایی و پژوهشی و بالینی در زمینه بیماری ها و اختلالات هماتولوژی بوده که نتیجه آن چاپ 15  مقاله ISI  و بیش از 20 ارائه پوستر  و سخنرانی در کنگره های داخلی و بین المللی در طی سال های اخیر بوده است.

 

مهارت های حرفه ای

دکترای هماتولوژی پزشکی
96 %
بانک خون
94 %
پژوهشی و بالینی
98 %

آموزش

مهارت ها وتوانایی ها 

  • هماتولوژی پزشکی
  • بانک خون
  • پژوهشی و بالینی

تجارب

. ایشان دارای فعالیت های اجرایی و پژوهشی و بالینی در زمینه بیماری ها و اختلالات هماتولوژی بوده که نتیجه آن چاپ 15  مقاله ISI  و بیش از 20 ارائه پوستر  و سخنرانی در کنگره های داخلی و بین المللی در طی سال های اخیر بوده است.

تماس با من