سید خلیل شکوهی مصطفوی

دکتر سید خلیل شکوهی مصطفوی

تخصص: دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی
باکتری شناسی
تجربه و تخصص:باکتری شناسی
PDH
شماره تماس:
026-35778

بیوگرافی

سید خلیل شکوهی مصطفوی، دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی، فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف

مهارت های حرفه ای

باکتری شناسی
94 %
دارویی
96 %
تدریس
92 %

آموزش

توانایی ها 

  • ثبت اختراع
  • چاپ کتاب
  • انتشار مقاله

مهارت ها

چاپ بیش از چهل مقاله در ژورنال های معتبر، داوری در بیش از ده مجله معتبر خارجی، چاپ بیش از پنج کتاب و ثبت اختراع
عضو کمیته اعتبار بخشی دانشکده پزشکی و سرپرستی در بخش های مختلف دانشکده پزشکی و …

تماس با من