دکتر قالهری

دکتر قالهری

تجربه و تخصص:
شماره تماس:
026-35778

بیوگرافی

رزومه کاری 

مهارت های حرفه ای

آزمایشگاه پویش
87 %
آزمایشگاه پویش
65 %
آزمایشگاه پویش
92 %

آموزش

مهارت ها 

  • آزمایشگاه پویش
  • آزمایشگاه پویش
  • آزمایشگاه پویش 

مهارت ها

توانایی ها و سوابق 

تماس با من