دکتر توکلی

دکتر توکلی

تخصص:
آزمایشگاه
تجربه و تخصص:
دکتر
ایمیل:
info@pooyeshlab.com
شماره تماس:
026-35778

بیوگرافی

 دکتر توکلی،

مهارت های حرفه ای

دکتر
96 %
دکتر
94 %
دکتر
98 %

آموزش

مهارت ها وتوانایی ها 

  •  
  •  
  •  

تجارب

تماس با من