21 مرداد 1402
بیوشیمی

Biochemistry

آزمایشگاه تخصصی پویش

بخش  بیوشیمی در آزمایشگاه بالینی:

بیوشیمی، به‌عنوان علمی مهم و حیاتی در حوزه پزشکی، نقش بسیار حیاتی را در تشخیص، پیش‌بینی و پیگیری بیماری‌ها دارد. آزمایشگاه بالینی ما با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و تخصص فنی، تحلیل‌های بیوشیمیایی انجام می‌دهد. این تحلیل‌ها، اطلاعات دقیق و کاربردی درباره وضعیت سلامتی افراد را فراهم می‌کند.

در آزمایشگاه پویش که یکی از تخصصی ترین آزمایشگاه های کرج می باشد، تیمی متخصص و مجرب از بیوشیمی‌دانان و تکنسین‌های آزمایشگاهی به کمک روش‌های پیشرفته، نمونه‌های بیولوژیکی را تجزیه و تحلیل می‌کنند. اطلاعات به‌دست آمده از آزمون‌های بیوشیمیایی، به پزشکان و متخصصان در تشخیص و درمان بیماری‌ها کمک می‌کند و به بیماران اطمینان از وضعیت سلامتی‌شان می‌دهد.

آزمایشگاه بیوشیمی آماده‌ی همکاری با پزشکان و مراجعین گرامی در راستای حفظ و بهبود سلامتی و کیفیت زندگی است