جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
چند نکته مهم در مورد ناشتا بودن

چند نکته مهم

ازمایش قند خون ناشتا را پس از 8 ساعت ناشتایی انجام دهید این مدت ناشتایی باید در طی شب باشد.

ازمایش تری گلیسیرید ( یکی از چربی های خون)حداقل نیاز به 12 ساعت ناشتایی دارد

برای انجام ازمایش نیتروژن خون 8-4 ساعت ناشتایی کافی است .به علاوه بیمار باید حداقل در طی 2-3 روزپیش از انجام ازمایش از مصرف غذا های حاوی گوشت زیاد خودداری نماید انجام این ازمایش در کنار ازمایش کراتینین اطلاعات دقیق تری از نحوه عملکرد کلیه ها در اختیار پزشک معالج قرار خواهد داد.

انجام ازمایش اسید اوریک و اوره خون نیاز به حداقل 8 ساعت ناشتایی دارد .

ازمون تعیین عیار پادتن ضد میکروب هلیکو باکتر پیلوری که یکی از عوامل مهم مولد ورم و زخم های معده است نیاز به امادگی خاصی ندارد اما بهتر است که بیمار شب قبل غذای چرب مصرف نکند زیرا افزایش چربی خون میتواند نتیجه این ازمایش را مخدوش نماید.

 

 

نحوه انجام غربالگری دیابت حاملگی

برای تمام بانوان باردار که تاکنون سابقه ای از ابتلا به دیابت نداشته اند به منظور غربالگری دیابت در هفته 24 تا 28 بارداری ازمون تحمل گلوکز خوراکی 2 ساعته با مصرف 75 گرم گلوکز (OGTTدرخواست میشود.