جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
نحوه جمع آوری کشت ادرار

دستورالعمل ادرار تمیز برای کشت و ازمایش کامل ادرار

نمونه ادرار برای تشخیص انواع عفونت های دستگاه ادراری و اثبات وجود برخی ازمواد و سلول ها از جمله قند پروتیین خون گلبول سفید و قرمز تحت بررس قرار گرفته و در صورت لزوم کشت داده میشود

اگر نمونه ادرار در زمان جمع اوری الوده شود نتایج ازمایش ادرار و کشت ان خصوصا از نظر تشخیص عفونت ها دچار اشکال خواهد شد لذا باید نکات زیر را رعایت نمود

ویژه بانوان

پیش از انجام ازمایش از نوشیدن مقادیر زیاد اب و سایر مایعات اجتباب نمایید

دست های خود را کاملابا صابون و اب شسته و به خوبی با دستمال خشک کنید.

درب ظرف را با احتیاط باز کنید بدون انکه دست شما با سطح داخلی ظرف یا درب ان تماس پیدا کند .

پس از اینکه جریان ادرار شروع شدقسمت اولیه ادرار چند قطره ادرار را دور ریخته و بقیه ادرار را با حجم 30 میلی لیتر حد اقل نصف ظرف جمع کنید توجه داشته باشید که ظرف مذکور به هیچ عنوان با پوست اطراف ناحیه تناسلی تماس پیدا نکند.درب ظرف را بسته و ان را به ازمایشگاهتحویل دهید .

توجه داشته باشید که بهترین نمونه برای تشخیص عفونت های ادراری نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است .

ویژه اقایان

پیش از انجام ازمایش از نوشیدن بیش از حد مایعات اجتناب نمایید

دست های خود راکاملا با اب و صابون شسته و به خوبی با دستمال کاغذی خشک کنید

درب ظرف ادرار را بااحتیاط باز کنید و بدون ان که دست های شما با سطح داخلی ظرف یا درب ان تماس پیدا کند .

مقدار کمی از قسمت اول ادرار چند قطره اول را به داخل توالت تخلیه کرده و حدود 30 میلی لیتر نصف ظرف ازان را جمع کنید

درب ظرف نمونه رابسته و انرا تحویل ازمایشگاه بدهید

مراجعه کننده گرامی

همیشه بهتر استنمونه ادرار در ازمایشگاه تهیه شود اما در صورتی که نمونه ادرار در منزل تهیه میشود

حتما پس از جمع اوری ادرار باید ان را در طبقه پایین درب یخچال بگذارید

نمونه ادرار را تقریبا تا 12 ساعت پس از جمع اوری میتوان در یخچال نگهداری نمود

در زمان انتقال نمونه ادرار به ازمایشگاه ان را در کنار یخ قرار دهید

دستورالعمل جمع اوری ادرار 24 ساعته

نمونه ادرار 24ساعته برای تشخیص بسیاری از بیماری ها مخصوصا بیماری های کلیوی مورد استفاده قرار می گیرد نمونه باید دقیقا طی 24 ساعت جمع اوری شود به همین منظور گالن هایی از سوی ازمایشگاه در اختیار شما قرار میگیرد که برخی از انها حاوی مواد نگهدارنده مایع یا جامد است نکته مهم این است که شما نباید تحت هیچ شرایطی این مواد را خالی کرده یا از انها بو کنید

برای جمع اوری ادرار 24 ساعته هیچگاه از ظروفی غیر از ظرف هایی کهازمایشگاه در اختیار شما قرار میدهد استفاده نکنید

ضمنا رعایت موارد ذیل ضروری است : در ابتدا جمع اوری نمونه دفع ادرار را انجام داده و ان را دور بریزید زمان را دقیقا یادداشت کنید مثلا 7 صبح

به مدت یک شبانه روز24 ساعت یعنی تا ساعت 7 صبح فردا تمامی نوبی های دفع ادرار را در ظرف مخصوص جمع اوری کنید .

در طول جمع اوری ادرار باید ظرف جمع اوری دور از دسترس کودکان و درجای خنک ترجیحا یخچال نگهداری شده و بلافاصله پس از اتمام کار به ازمایشگاه تحویل دهید

اخرین نوبت ادرار باید راس همان ساعتی که جمع اوری ادرار شروع شده بود انجام و نمونه در ظرف مخصوص جمع اوری نمونه ریخته شود

در صورت امکان ادرار را مستقیما داخل گالن نریزید و از ظرف های استریل ادرار جهت این کار استفاده نمایید