جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
دستورالعمل آزمایش قند 2ساعت بعد از غذا

نمونه های ازمایشگاهی

ارایه نمونه درست به ازمایشگاه بسیار مهم است به همین خاطر به دستورالعمل ها و امادگی های لازم برای انجام ازمایش های مهم و رایج در ازمایشگاه ها می پردازیم .

دستورالعمل قند خون 2 ساعت پس از غذا

شب قبل از ازمایش حد اقل 8 ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از خوردن چای و قهوه پرهیز نمایید

پس از اینکه نمونه خون ناشتا از شم گرفته شد صبحانه معمولی که هر روز میخورید را میل کنید

وقتی اولین لقمه صبحانه را خوردید ساعت را یادداشت کنید نمونه گیری دقیقا 2 ساعت پس از ساعت مذکور انجام میپذبرد

 حتی الامکان صبحانه را در ازمایشگاه صرف نموده و تا زمان انجام ازمایش در ازمایشگاه منتظر بمانید

قبل ازانجام ازمایش (در طی مدت ناشتایی شب قبل )و در حین 2 ساعت بعد ازسیگار نکشید .

در طول ازمایش(در طی 2 ساعت)از ورزش و پیاده روی خودداری نمایید

ازمایش را حتما قبل از ساعت 10 صبح شروع کنید و از انجام ان در ساعات دیرتر اجتناب کنید

در طی این دو ساعت از خوردن هر نوع خوردنی و اشامیدنی (اب در حد متعارف اشکالی ندارد)خودداری نمایید

ازمایش قند ناشتا و دو ساعت پس از غذا را در یک روز انجام دهید

دستور العمل ازمایش 2 ساعته تحمل قند خون (2Hogtt

شب قبل از ازمایش حداقل 8 ساعت ناشتا باشید

ابتدا یک نمونه خون جهت تعیین قند خون ناشتا از شما گرفته شده و سپس به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 1/75 گرم قند به شما داده میشود تا میل کنید .

توجه داشته باشید که نباید هیچ ماده ای براخی ی بهتر شدن طعم محلول قند به ان اضافه کنید فقط میتوان مقداری ابلیمو به ان اضافه کرد تا طعم ان قابل تحمل باشد محلول قندی تهیه شده را در طی مدت 5 دقیقه به ارامی بنوشید

دقیقا دوساعت پس از شروع مصرف محلول قندنمونه خون از شما گرفته میشود

مواردی که در 5 بند اخر دستورالعملقند خون 2 ساعت پس از غذا امده استرادر این مورد نیز رعایت فرمایید

در برخی از ازمایش هاممکن است نیاز به ناشتایی بیشتر یا کمتر از 12 ساعت وجود داشته باشد یا در برخی موارددیگر باید بعضی ازداروها را قطع کرد و کشیدن سیگار را متوقف کرد