دستورالعمل اماده سازی بیمار

پرولاکتین :

  • بیمار نباید روز قبل نزدیکی داشته باشد.
  •  شب قبل از آزمایش لباس گشاد و راحت بپوشد و از پوشیدن لباس تنگ خصوصا در ناحیه سینه اجتناب شود.
  •  معاینه و تحریک پستان طی 24 ساعت قبل روی آزمایش تاثیر می گذارد.
  •  طی 12 ساعت گذشته بیمار نباید فعالیت شدید بدنی داشته باشد،
  • ترجیحا 12 ساعت ناشتا باشد  و زمان مراجعه به آزمایشگاه 2 تا 3 ساعت بعد از بیدار شدن باشد.
  •  در روز نمونه گیری از ورزش کردن خودداری شود.
  •  در زمان نمونه گیری استرس نداشته باشد.
  •  نیم ساعت قبل از انجام آزمایش پیاده روی نداشته باشد.

 

تماس با ما