آزمایشگاه پویش آزمایشات-بالینی
آزمایشگاه پویش سیتولوژی

دستورالعمل آماده سازی بیمار برای آزمایش در آزمایشگاه پویش

 پاپ اسمیر :

  • از 72 ساعت پیش از آزمایش از کرم و پماد های واژینال استفاده نشود .
  •  در هنگام قاعدگی و خونریزی فعال یا دوره های التهابی از نمونه گیری اجتناب شود .
  • از یک ساعت پیش، آمیزش جنسی نداشته باشد و پیش از انجام آزمایش معاینه واژینال نشده باشد. بهترین زمان آزمایش 5 روز بعد از اتمام دوره می باشد .

 

تماس با ما