دستورالعمل آماده سازی بیمار برای آزمایش در آزمایشگاه پویش

غربالگری جنین :

  • غربالگری مرحله اول (سه ماهه اول)
  • زمان انجام غربالگری سه ماهه اول از 11 هفته تا 13 هفته و 6 روز می باشد و غربالگری آزمایش چهارگانه بین 15 تا 22 هفته و 6 روز می باشد.
  •  تریزومی 21 و تریزومی 13 وتریزومی 18 را مشخص  می کند شامل یک آزمایش خون به علاوه یک سونوگرافی برای بررسی ضخامت پشت گردن و وجود استخوان بینی می باشد.

 

تماس با ما