دستورالعمل آماده سازی بیمار

 رعایت نکات کشت ادرار:

برای نمونه کشت ادرار بهتر است نمونه اول صبح باشد یعنی ادرار شب در مثانه مانده. در آقایان باید سر آلت را شسته چند قطره اول ادرار خارج شود و بقیه ادرار را در ظرف مخصوص آزمایشگاه جمع کنید  در خانم ها باید ناحیه تناسلی به خوبی با آب و صابون شسته شود آب کشی شود و حتما خشک شود و چند قطره اول ادرار دور ریخته می شود و بقیه ادرار در ظرف مخصوص آزمایشگاه جمع شود .

 

تماس با ما