دستورالعمل آماده سازی بیمار

  جمع آوری ادرار 24 ساعته

 • هدف از جمع آوری نمونه ادرار 24 ساعته اندازه گیری و ارزیابی میزان دفع مواد مختلف (مثل پروتئین ،کراتینین و کلسیم) در ادرار طی 24 ساعت شبانه روزی می باشد .

روش جمع آوری ادرار 24 ساعته :

 • اولین  نمونه ادرار  خود را دور بریزید و زمان را یادداشت نمایید.
 • از آن به بعد ادرار خود را در ظرف مخصوص بریزید .
 • ریختن ادرار در ظرف را تا 24 ساعت از زمان دور ریختن نمونه اول ادامه دهید .

نمونه روز بعد (روز دوم) را نیز درست در همان زمانی که نمونه صبح روز اول را دور ریخته در داخل ظرف مخصوص بریزید .

 • ظرف حاوی نمونه را در اسرع وقت به آزمایشگاه منتقل کنید 

مثال :

نمونه ادرار ساعت 7 صبح روز اول را دور ریخته و نمونه های بعد از آن را (هر چند بار)تا ساعت 7 صبح روز بعد در ظرف مخصوص بریزید و ادرار ساعت 7 صبح روز دوم را نیز در ظرف مخصوص  بریزید .

نکات ایمنی :

 • ظرف مخصوص جمع آوری ممکن است دارای مواد نگهدارنده اسید قوی باشد لذا از تماس آن با دست و اعضا بدن پرهیز نمایید .
 • جمع آوری این نمونه دقیقا 24 ساعت به طول می انجامد  .
 • طی این مدت سعی کنید به مقدار معمول آب مصرف کنید .
 • ماده موجود در ظرف را دور نریخته و از تماس آن با پوست یا مخاط بدن جدا پرهیز کنید و در صورت بروز تماس محل مورد نظر را فورا با مقدار زیادی آب شستشو دهید .
 • ظرف حاوی نمونه ادرار 24 ساعته را حداکثر طی مدت یک ساعت به آزمایشگاه تحویل دهید .
 • توجه داشته باشید جهت انتقال نمونه ادرار به ظرف می توانید از یک ظرف شیشه ای تمیز و خشک استفاده نمایید .

ساعت تحویل نمونه به آزمایشگاه از ساعت 6 صبح تا ساعت 18 عصر می باشد.

 

تماس با ما