آزمایشگاه پویش آزمایشات-بالینی
آزمایشگاه پویش سیتولوژی

دستورالعمل آماده سازی بیمار برای آزمایش در آزمایشگاه پویش

 اسپرموگرام :

  • این آزمایش را می توان هم در آزمایشگاه و هم در خانه انجام داد اما ظرف یک ساعت باید نمونه به آزمایشگاه رسانده شود تا بلافاصله بررسی ها لازم انجام گیرد .
  • باید سه تا پنج روز از آخرین نزدیکی گذشته باشد.
  • از کاندوم، ژل و صابون حین نمونه گیری استفاده نشود .
  • سریعا نمونه به مسئول مربوطه رسانده شود.
  • تب روی نتیجه آزمایش اثر می گذارد و مصرف مسکن ها نیز روی نتیجه تاثیر دارد .

 

تماس با ما