توضیحات مهم

دستور العمل آماده سازی بیمار

دستور  العمل آماده سازی بیمار در آزمایشگاه پویش به منظور آنجام آزمایشگاه مختلف و ارزیابی سلامت بیمار بسیار حائز اهمیت می باشد.

لوگوی آزمایشگاه پویش

نمونه گیری مدفوع

لوگوی آزمایشگاه پویش

اسپرموگرام

لوگوی آزمایشگاه پویش

آزمایش PSA

لوگوی آزمایشگاه پویش

اسکاچ تست

لوگوی آزمایشگاه پویش

تست ادرار 24 ساعته

لوگوی آزمایشگاه پویش

خون مخفی در مدفوع

لوگوی آزمایشگاه پویش

GTT

لوگوی آزمایشگاه پویش

قند های بعد از ناهار

لوگوی آزمایشگاه پویش

رعایت نکات کشت ادرار

لوگوی آزمایشگاه پویش

غربالگری جنین

لوگوی آزمایشگاه پویش

2hpp

لوگوی آزمایشگاه پویش

آزمایش تیرویید

لوگوی آزمایشگاه پویش

تست هورمون رشد

لوگوی آزمایشگاه پویش

رعایت ناشتایی عمومی

لوگوی آزمایشگاه پویش

پرولاکتین

لوگوی آزمایشگاه پویش

آزمایش آهن

لوگوی آزمایشگاه پویش

GCT

لوگوی آزمایشگاه پویش

پاپ اسمیر