آزمایشگاه پویش آزمایشات-بالینی
آزمایشگاه پویش سیتولوژی

دستورالعمل آماده سازی بیمار برای آزمایش در آزمایشگاه پویش

  آزمایش تیرویید :

هر چند انجام آزمایش هورمون تیرویید نیاز به رعایت محدودیت مصرف غذا و مایعات ندارد، اما به علت اثری که افزایش چربی و کدورت خون بر نتایج آزمایش های تیرویید دارد حداقل 3 ساعت قبل از آزمایش غذا نخورید و در صورت مصرف دارو حتما باید با پزشک مربوطه در مورد قطع یا ادامه مصرف آنها مشورت نمایید و آزمایشگاه را مطلع سازید .

 

 

تماس با ما