آزمایشگاه پویش آزمایشات-بالینی
آزمایشگاه پویش سیتولوژی

دستورالعمل آماده سازی بیمار برای آزمایش در آزمایشگاه پویش

 آزمایش آهن:

  • از مصرف مکمل آهن حداقل یک ساعت قبل از آزمایش خودداری شود میزان آهن در طول روز تغییر می کند و بهترین زمان برای انجام صبح ها می باشد .
  • زمانی که میزان آهن در بالاترین سطح خود قرار دارد

 

 

تماس با ما